Osteopathie – Manuele Therapie – Kinesitherapie

Osteopathie is een therapievorm waarbij er een breed beeld gevormd wordt over de patiënt zijn klachten. Net zoals bij manuele therapie wordt er gezocht naar een oorzaak voor uw probleem.

Bij osteopathie wordt er een belangrijke stap gezet richting de koppeling met o.a. voeding, het autonoom zenuwstelsel, viscerale problematieken en het spier-skelet systeem. Het is daarbij een zeer mooie aanvulling op de eerder verworven competenties van kinesitherapie en manuele therapie.

Het haalt ook zijn basis uit de anatomie, fysiologie, biochemie. Er wordt alleen meer geïntegreerd van deze theorie in de praktijk.

kine schoten

Osteopathie bestaat reeds heel lang en heeft verscheidene evoluties meegemaakt wat het gevormd heeft tot een 5 jarige opleiding de dag van vandaag. Ik volg het momenteel aan het FICO (Flanders Internation College of Osteopathy). Ze zijn de enige opleiding van België die een internationale erkenning hebben.

Bij de eerste afspraak wordt u uitgebreid bevraagd, osteopatisch onderzocht en meteen ook behandeld. Een verdere behandeling dienen we samen in te plannen. Deze behandelingen worden niet uitgevoerd op een voorschrift kinesitherapie. De eerste afspraak neemt meer tijd in beslag zodat de vervolg afspraak efficiënter kan verlopen.

Wordt osteopathie terugbetaald?

Het bedrag en aantal tussenkomsten osteopathie varieert van mutualiteit tot mutualiteit. Aangezien ik nog in opleiding ben, wordt de behandeling niet terugbetaald. Ik vraag hierdoor een aangepast tarief voor osteopaat in opleiding.